Bedrijf Overnemen 5 Tips

Bedrijf overnemen

Bij veel mensen leeft de droom van het hebben van een eigen bedrijf.

Een eigen bedrijf is aantrekkelijk, want je bent eigen baas en je kunt hierdoor je eigen tijden indelen.

Als je de kans krijgt om een bedrijf over te nemen, zul je misschien niet lang hoeven na te denken.

Toch moet je oppassen voor overhaaste beslissingen. Hoe aantrekkelijk ook, je moet goed nagaan wat de eventuele valkuilen zijn.

Je moet je daarom altijd grondig voorbereiden.

Hierbij daarom een vijftal tips, voor als je een bedrijf wilt overnemen.

1. Pas op met bedrijfsovername van een familielid

Het kan aantrekkelijk zijn om een bedrijf van een familielid over te nemen.

Jij kent de verkoper door en door en andersom is het voor de verkoper een vertrouwd idee dat een familielid zijn bedrijf overneemt.

Je bent waarschijnlijk al op de hoogte hoe het er in het bedrijf aan toe gaat en wat de bedrijfsvisie is. Dit zijn de voordelen.

Maar er kunnen ook nadelen aanzitten.

Het verkopende familielid heeft misschien een bepaald verwachtingspatroon, over hoe jij het bedrijf gaat leiden.

Als je hier niet aan voldoet, dan kunnen er spanningen in de familie ontstaan.

Een bedrijf overnemen van een familielid heeft dus niet alleen een zakelijke kant.

Zeker zo belangrijk is de persoonlijke kant. Maak in dit geval hele goede afspraken en leg deze vast.

Bespreek ook duidelijk het verwachtingspatroon met elkaar. Zo zullen onduidelijkheden snel uit de weg geruimd worden.

2. Schakel een expert in

Een bedrijf overnemen is geen dagelijkse gang van zaken.

Het is dus volstrekt logisch als je niet van alle ins en outs op de hoogte bent.

Het kan daarom geen kwaad om een overname-expert in te schakelen.

De expert heeft dagelijks met overnames te maken en weet hoe je dit het beste kunt regelen. Vooral het onderhandelen is een vak apart.

Niet iedereen heeft hier de juiste expertise voor. Laat daarom de expert voor jou onderhandelen.

Ook zal een expert kunnen voorkomen dat je er achteraf achterkomt dat je teveel voor het bedrijf hebt betaald.

Met andere woord: een goede expert kan je juist geld opleveren en een hoop ellende besparen.

3. Werk een checklist af voor punten in het overnamecontract

Het overnamecontract vormt de basis voor het overnemen van een bedrijf.

Als het goed is, staan hier alle zaken nauwkeurig beschreven, zodat er geen misverstanden meer bestaan.

Maak daarom een checklist met alle zaken die zeker in het overnamecontract opgenomen moeten worden.

Zo timmer je een contract juridisch goed dicht. Als er achteraf dan alsnog ergens een dispuut over is, kun je altijd op het contract terugvallen.

Ook bij een eventuele rechtszaak, zal het contract een belangrijk functie vervullen. Het belangrijkste is natuurlijk de overnameprijs.

Leg vast hoe en wanneer je de overnameprijs moet betalen.

Beschrijf ook zo nauwkeurig mogelijk alle zaken die bij de overnameprijs inbegrepen zijn.

Verder moet duidelijk zijn welke schulden je overneemt en of er ook vergunningen overgenomen moeten worden.

Het beste is, om een expert het contract te laten opstellen.

4. De overnameprijs bepalen

Het is niet altijd even gemakkelijk om de overnameprijs te bepalen.

Schakel hiervoor daarvoor ook een expert in.

De expert kan goed bepalen op basis van welke methode de overnameprijs bepaald moet worden.

Zo kun je de overnameprijs laten bepalen door de substantiële methode.

Dit is de waarde op basis van de intrinsieke waarde van het bedrijf.

Dit wordt bepaald door het totaal van alle activa minus het totaal van de schulden te nemen.

Je kunt de prijs ook bepalen op basis van de economische waarde.

Hierbij maakt een expert een risicoprofiel van het bedrijf, waarbij de inkomstenstroom wordt geanalyseerd.

Op basis van de te verwachten inkomsten in de toekomst, kan de economische waarde vastgesteld worden.

Laat je de overnameprijs bepalen door de marktmethode, dan wordt het bedrijf vergeleken met andere verkochte bedrijven.

De waarde wordt dan bepaald aan de hand van overnametransacties van soortgelijke bedrijven.

5. Personeel in het bedrijf

Houdt er rekening mee dat je ook in het bedrijf werkzame personeelsleden moet overnemen.

Overname mag nooit zomaar een reden voor ontslag zijn.

Alle rechten die personeelsleden hebben opgebouwd, zul je moeten overnemen.

De overname mag ook geen reden zijn om arbeidscontracten zomaar te wijzigen.

Dit geldt ook voor functieomschrijvingen, arbeidsuren en loon.

Personeelsleden hebben een grote impact op het bedrijf en de bedrijfsvoering.

Houdt hier dus goed rekening mee.

Deel dit artikel!
Stefan Smits
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: