12 Leiderschapseigenschappen – Van Een Echte Leider!

Leiderschapseigenschappen

Leiderschapseigenschappen. Iedere leidinggevende doet z’n best om een goede leider te zijn. Veel managers en directeuren geloven er ook in dat ze goede leiders zijn.

Maar wat zijn nou echte leiderschapseigenschappen.

In dit artikel geef ik je een toelichting op belangrijke leiderschapseigenschappen.

Na het lezen van dit artikel weet jij:

– Dat je als leider moet opereren als voorbeeldfunctie
– Hoe je een gewaardeerde leider wordt
Wat je niet moet doen als leider
– Hoe je zorgt dat je jouw medewerkers motiveert
– Welke eigenschap bijdraagt aan meer invloed

Veel leesplezier!


1. Pro-actief

leiderschapseigenschappenPro-activiteit behoort tot één van de belangrijkste leiderschapseigenschappen.

Alleen wat is dat precies?

Pro-actief staat voor het roer in eigen handen nemen. Je kijkt vooruit, handelt daarnaar en neemt maatregelen zonder dat je wordt aangezet door anderen om dit te doen.

Door pro-activiteit heb je als leider meer controle. Dat betekent dat je ook meer invloed krijgt.


2. Integer

integerEchte leiders halen hun neus op voor valse politieke spelletjes en misleiders. Een echte leiderschapseigenschap is integriteit.

Daarbij draait het niet om: ‘what you see, is what you get’.

Integer draait om vasthouden aan de eigen normen, waarden en ideeën. Een integere leider zoekt altijd de afstemming tussen wat goed of slecht is en wat waar of niet waar is.

Een integere leider zoekt dan ook altijd naar het beste voor iedereen. Hiermee is hij oprecht, betrouwbaar, rechtschapen en onomkoopbaar.


3. Beslissingen nemen

Beslissingen nemenEen manager of andere leidinggevende krijgt veel op zich afgeschoven. Daarom behoort het kunnen nemen van beslissingen tot de belangrijkste leiderschapseigenschappen.

Als leider moet je goed besluiten wanneer je het werk zelf moet doen en wanneer dit van belang is voor het einddoel. Maar je moet als leider ook delegeren.

Je moet werk over kunnen dragen aan iemand die bijdraagt aan het einddoel. Belangrijk is om de taakuitvoering hierin los te laten. Geef de ander de verantwoordelijkheid.

Dat zorgt voor de beste resultaten. Tot slot moet je als leider ‘nee’ durven zeggen. Als het werk niet bijdraagt aan het einddoel, dan moet je het kunnen afwijzen.


4. Luisteren

luisterenAls leider moet je goed kunnen luisteren. Dit houdt in dat je eerst de ander moet proberen te begrijpen.

Alleen dan kan jij ook zelf begrepen worden. Stel dus zo lang mogelijk je oordeel uit en zoek eerst uit wat er gaande is.

Ga niet met aannames het gesprek in, maar luister naar het verhaal van de ander.

Probeer de ander te begrijpen, stel vragen en sta open om te leren van de ander. Luisteren betekent niet aanhoren.

Om invloed te hebben, moet je ook zelf beïnvloedbaar zijn. Zo creëer je goodwill en vergroot je jouw invloed.


5. Visionair

visionairEen leider heeft z’n blik op oneindig. Dit houdt in dat je als baas, manager of leidinggevende het grote geheel ziet en voortdurend op het pad van verandering loopt.

Als leider kijk je voortdurend om je heen om te zien hoe het anders en beter kan.

Oftewel, als leider moet je op de lange termijn kijken, en niet op de korte termijn.


6. Authentiek

authentiekAuthenticiteit staat gelijk aan betrouwbaarheid, eerlijkheid en dichtbij jezelf blijven.

Deze leiderschapseigenschappen zijn erg belangrijk. Het maakt dat een leider zegt waar het op staat.

De hete aardappel wordt niet voortdurend doorgegeven. Daarnaast is een leider niet zeer beïnvloedbaar door anderen, wanneer een ander het graag iets anders ziet.


7. Reflecteren

reflecterenLeiders zijn niet volmaakt. Ook zij maken fouten.

Daarom is het kunnen reflecteren een belangrijke leiderschapseigenschap.

Door te reflecteren evalueert een leider z’n gedrag.

Door daar goed bij stil te staan, leert de leider zichzelf en de ander beter te begrijpen.


8. Sociale vaardigheden

sociale vaardighedenManagers en andere leidinggevenden staan vaak symbool voor ongeduld, arrogantie, te direct en koppigheid.

Dit zijn verkeerde leiderschapseigenschappen. Een goede leidinggevende beschikt over bekwame sociale vaardigheden.

Dit houdt in dat een leider helder communiceert, goed luistert naar de ander en het vermogen heeft tot zelfkritiek.

Wanneer een leider sociaal gedrag vertoont, zijn de mensen gemotiveerder en meer bereid om dingen van de leider aan te nemen.


9. Menselijk

menselijkLeiders zijn net als ieder ander gewoon mens. Het beste is om je daar ook naar te gedragen.

Dit betekent dat je het beste voor hebt voor de organisatie en je medewerkers. Mocht het nodig zijn, dan ben je niet te beroerd om mee te werken in de organisatie.

Als manager of directeur vervul jij namelijk een voorbeeldfunctie. Handel zoals jij wilt dat je medewerkers handelen.


10. Laat mensen groeien

laat mensen groeienManagers, directeuren en andere leidinggevende moeten niet alleen taken kunnen uitdelen, maar ook beschikken over coachende vaardigheden.

Dit houdt in dat je als leider aandacht moet geven aan je medewerkers en open moet staan voor feedback. Het is belangrijk om je medewerkers te laten groeien.

Stimuleer en motiveer ze. Loopt een medewerker ergens tegen aan? Coach hem en help hem verder.


11. Open

openEr zijn leiders die graag de aandacht op zichzelf leggen. Deze leiders keuren de ideeën van anderen af en staan niet open voor andere gedachten.

Echt leiderschap betekent dat je een omgeving creëert waar medewerkers hun gedachten kunnen uitwisselen, zonder daarbij veroordeeld te worden.

Als leider moet je de aandacht naar de ander verleggen. Geef je medewerkers het gevoel dat ze vrijuit mogen praten.


12. Blijf leren

babyEen goede leider blijft altijd leren. Het verwerven van kennis mag nooit stil staan. Dit betekent dat je voortdurend vragen stelt en advies in wint.

Leiders lijken altijd alles te weten, maar stiekem zijn ze heel leergierig. Ze zoeken continu naar nieuwe leermomenten door gebruik te maken van de kennis van anderen.

Uiteraard is het ook handig om trainingen, workshops en seminars te volgen.


Zo. Dit waren 12 leiderschapseigenschappen…

Weet jij nog een leiderschap eigenschap laat het hieronder weten in een reactie.

Lees ook: 5 dingen die succesvolle mensen nooit zeggen

Deel dit artikel!
Stefan Smits
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: