20 Eigenschappen Van Een Ondernemer

eigenschappen ondernemer

Wat zijn de eigenschappen van een ondernemer? Je leest dit artikel waarschijnlijk omdat je ondernemer wilt worden. Of je bent een ondernemer en wilt zien of je je eigen herkend in deze eigenschappen.

Een ondernemer is niet zomaar iemand die producten verkoopt of diensten aanbiedt. Een ondernemer herken je aan verschillende eigenschappen. In dit artikel laat ik je 20 eigenschappen van ondernemers zien.

In dit artikel leer je:

– Waarom je als ondernemer risicovolle keuzes moet maken.
– Dat zelfvertrouwen een essentieel eigenschap is van een ondernemer.
– Dat je als ondernemer een groot netwerk moet opbouwen.
– Een ondernemer vaak uit zijn comfortzone moet stappen om vooruit te komen.
– …En nog veel meer…


Korte introductie

Ik ben zelf een online ondernemer.

In 2011 ben ik begonnen met een webwinkel in noten & gedroogd fruit.

Een webwinkel start je makkelijk vanuit huis.

Ik had binnen 3 jaar een omzet van 150.000 euro per jaar.

In 2017 heb ik mijn webwinkel verkocht.

Wil jij ook graag een webwinkel beginnen?

Ik heb alvast voor je een lijst met 500 kansrijke niches gemaakt.

Download gratis:  500 Kansrijke Niches waarin je een webwinkel kunt starten.

Oke, laten we nu beginnen met de 20 eigenschappen die je als ondernemer moet hebben.


1) Passie en gemotiveerd zijn

passie ondernemerWil een ondernemer succes bereiken? Dan moet de ondernemer exact weten wat hij of zij wil, een verlangen hebben naar iets en het ervoor over hebben om echt alles te doen om dat doel te voltooien.

Een echte ondernemer is gemotiveerd en gepassioneerd in wat hij of zij doet. Deze passie en motivatie staat gelijk aan enthousiasme, verlangen en streven.

De ondernemer beschikt over enthousiasme, verlangen en ambitie om te doen wat nodig is, zodat hij of zij zal bereiken wat hij of zij wil bereiken.

Passie en motivatie is de innerlijke kracht en de energie die een ondernemer laat doen wat hij moet doen. Deze kracht en energie zorgt ervoor dat er actie ondernomen wordt en er gestreefd wordt naar een bepaald doel. Een doel dat los staat van externe voorwaarden.

Passie en motivatie is ook wel de inspiratie en het doorzettingsvermogen. Het levert namelijk het doorzettingsvermogen dat een ondernemer nodig heeft om te bereiken wat hij of zij daadwerkelijk wil.

Obstakels of valkuilen? Een ondernemer zoekt dan geen excuus. Met een sterke innerlijke motivatie zet een ondernemer door.


2) Risico’s durven nemen

ondernemer risico's nemenOndernemerschap draait ook om durf. Zonder durf is ondernemen vrijwel onmogelijk. Een echte ondernemersgeest durft risico’s te nemen. Dat houdt in dat de ondernemer lastige situatie aanpakt om een bepaald gunstig resultaat te bereiken. Zelfs als dat nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen situatie. Leiden door angst is uit den boze. Risico’s worden niet uit de weg gegaan.

Een ondernemer werpt zichzelf in het diepe. Niet alleen bij de start, maar gedurende de gehele carrière loopbaan. Voortdurend moet er een nieuwe prestigieuze opdracht aangenomen worden of op een vernieuwende wijze diensten en / of producten aan de man gebracht worden.

Een ondernemer wordt elke dag geconfronteerd met risicovolle keuzes. Er moeten zakelijke beslissingen gemaakt worden die enig risico met zich meedragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bepalen van de prijs, het lanceren van een bepaald idee of opstarten van een website.


3) Zelfvertrouwen

ondernemer zelfvertrouwenEen van de belangrijke eigenschappen van een ondernemer is zelfvertrouwen. Een ondernemer moet op zichzelf kunnen vertrouwen. Wanneer een ondernemer daadwerkelijk voor zichzelf begint, getuigt dat al van een dosis zelfvertrouwen. Alleen ook nadat een ondernemer is gestart, is zelfvertrouwen noodzakelijk.

Zonder zelfvertrouwen wordt groei en zelfontplooiing belemmerd. Wanneer een ondernemer niet zijn eigen kennis en vaardigheden vertrouwt, durft hij of zij geen nieuwe stappen te ondernemen.

Met zelfvertrouwen kan een ondernemer weer grote verantwoordelijkheden aan. Het maakt dat een ondernemer dingen durft te ondernemen en erop vertrouwt dat het goed komt. Dat is een onmisbaar gevoel bij het aannemen van nieuwe opdrachten!

Mogelijkheden worden niet ervaren als valkuilen, maar als uitdagingen. Echter sluit het twijfels niet uit. Dat is normaal. Een ondernemer moet vertrouwen op zijn of haar eigen doen en kunnen, maar niet de realiteit uit het oog verliezen. Een gezonde dosis zelfvertrouwen is de sleutel tot succes.

Met voldoende zelfvertrouwen kan een ondernemer zich flexibel opstellen. Een ondernemer heeft dan het vermogen om zich aan te passen aan de situatie.

Met voldoende zelfvertrouwen kan een ondernemer relativeren. Gaat een opdracht niet door? Een ondernemer is vast teleurgesteld, maar onthoudt in zijn of haar achterhoofd dat de wereld er niet mee vergaat.

Met voldoende zelfvertrouwen is een ondernemer moedig. Een ondernemer weet een teleurstelling te boven te komen.


4) Zelfdiscipline om hard te werken

ondernemer disciplineZelfdiscipline om hard te werken is een essentiële eigenschap voor een ondernemer. Elke ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met iets wat hij of zij niet wil doen. Er komt dan uitstelgedrag om de hoek kijken, maar daarmee ook een vretend schuldgevoel.

Zelfdiscipline om hard te werken voorkomt uitstelgedrag en het schuldgevoel. Zelfdiscipline staat ongeveer gelijk aan motivatie en wilskracht.

Een ondernemer met zelfdiscipline bezit het vermogen om zichzelf aan te sporen om iets te gaan doen, ook als hij of zij misschien liever iets heel ander zou willen doen. Een ondernemer met zelfdiscipline geeft prioriteit aan iets dat op lang termijn erg belangrijk is. Denk hierbij aan de belastingaangifte doen, een mailbox goed opruimen of een ontzettend vervelend mailtje beantwoorden.


5) Aanpassingsvermogen en flexibiliteit

flexibelEen belangrijke eigenschap van een ondernemer is het bezitten van aanpassingsvermogen en een grote mate van flexibiliteit. Dit houdt in dat een ondernemer zich voortdurend aanpast aan zijn of haar omgeving, taken en / of mensen. Dit leidt ertoe dat een ondernemer efficiënt blijft werken onder wisselende omstandigheden.

Stel dat een bepaald product niet meer goed aanslaat op de markt. Dan is het de taak van de ondernemer om anders te werk te gaan. Misschien moet het product geoptimaliseerd worden, moet er een nieuwe doelgroep bepaald worden of moet er een andere invulling gegeven worden aan de positioneringsstrategie.

Dit houdt dus in dat er veranderingen geïmplementeerd moeten worden. Een ondernemer moet zich kunnen aanpassen. Hiervoor is er creativiteit, flexibiliteit en snel kunnen schakelen nodig.


6) Creativiteit

Een van de belangrijke eigenschappen van een ondernemer is creativiteit. Creativiteit staat gelijk aan out-of-the-box denken en handelen en buiten de lijntjes kleuren. Een creatieve ondernemer denkt niet alleen mainstream, maar ook tegendraads. Een ondernemer met creativiteit kan originele ideeën, oplossingen en methoden bedenken.


7) Netwerken

onderneme netwerkenZonder netwerk is het als ondernemer lastig om opdrachten te werven.

Met een groot netwerk komt hij of zij veel verder. Netwerken is dé manier om nieuwe opdrachten te vinden en goed op de hoogte te blijven.

Netwerken is niet alleen offline, maar ook online contacten leggen en relaties onderhouden.

Deze contacten en relaties zijn er niet alleen voor de privésfeer, maar met name ook voor werk en carrière.

 Dat is slechts één kant van netwerken.

Netwerken draait niet alleen om nemen, maar ook om geven. Een ondernemer moet mensen helpen aan nieuwe informatie en contacten. Op deze manier helpen ondernemers elkaar, om zo allemaal beter te worden.

Lees ook: 20 netwerk tips


8) Goed plannen

plannen

Een van de belangrijke eigenschappen van een ondernemer is plannen. Een ondernemer moet zelf de agenda beheren. Dat betekent dat een goede planning essentieel is.

Een ondernemer heeft dagelijks te maken met diverse taken en afspraken. Dat houdt in dat een ondernemer zelf zijn of haar tijd moet bewaken. Een goede planning voorkomt dubbele afspraken of dat opdrachten te laat worden ingeleverd.


9) Verstandig omgaan met geld

omgaan met geldEen ondernemer moet over elk dubbeltje nadenken. Zomaar klakkeloos geld steken in de onderneming is niet verstandig. Een ondernemer moet goed bedenken waarom hij of zij bepaalde uitgaven wilt doen.

Welk doel heeft het en hoe worden deze uitgaven terug verdient?

 Als ondernemer verstandig omgaan met geld is feitelijk een kwestie van het vinden van balans en evenwicht in de korte en de lange termijn.

Geld uitgeven op kort termijn lijkt aantrekkelijk, maar soms is het ook beter te investeren in iets voor op de lange termijn.


10) Overtuigingskracht

overtuigingskrachtOndernemen gaat niet alleen om gelijk hebben, maar ook om gelijk krijgen. Als ondernemer is het essentieel om nieuwe opdrachten te werven. Dat betekent dat een ondernemer zichzelf moet bewijzen. Daar is overtuigingskracht voor nodig.

Overtuigingskracht is de kracht die een ondernemer bezit om te beïnvloeden. Deze overtuigingskracht maakt dat de ander de ondernemer gelooft of een idee of voorstel aan neemt. Overtuigen houdt in dat de argumenten bijna even belangrijk zijn, als de manier waarop het wordt overgebracht.


11) Verantwoordelijkheid nemen

verantwoordelijkheid nemenEen van de belangrijke eigenschappen van een ondernemer is verantwoordelijkheid nemen. Een ondernemer is overgelaten aan zichzelf. Verantwoordelijkheid nemen is noodzakelijk om het hoofd boven het water te houden.

Verantwoordelijkheid nemen houdt in dat de ondernemer staat voor de dingen die hij doet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een opdracht die niet binnen tijdsbestek klaar komt, waardoor de ondernemer verlies lijdt. De ondernemer neemt zijn verlies. Dit hoort bij het ondernemers vak.


12) Resultaatgericht werken

resulaatgericht ondernemenEen ondernemer zet zich actief in om een bepaald doel te bereiken. Dat is resultaatgericht werken. Zelfs bij tegenslagen en grote obstakels zet een echte ondernemer door. Hiervoor is doorzettingsvermogen, analytisch inzicht en besluitvaardigheid nodig.

Neem als voorbeeld een ondernemer die een grote opdracht moet binnen halen. Vooraf is het voor de ondernemer heel belangrijk om precies te weten hoeveel kosten hij gaat maken voor deze opdracht.


13) Initiatief nemen

iniatief nemen ondernemerEen van de belangrijke eigenschappen van een ondernemer is initiatiefrijk zijn. Dat betekent zonder aansporing concrete acties ondernemen. Afwachten is een dooddoener voor een ondernemer. Ondernemen is weloverwogen en voortdurend te werk gaan. Anders komt de gehele business stil te staan.

Om initiatief te nemen, moet een ondernemer beslissingen durven maken, passiviteit omzetten in activiteit en verantwoordelijkheid durven nemen.


14) Commercieel zijn

commerciel ondernemerCommercieel inzicht is fundamenteel als ondernemer. Grofweg houdt commercieel zijn in dat een ondernemer weet hoe de markt werkt, waar de klanten zitten en hoe deze benaderd moeten worden. Commercieel zijn houdt in dat een ondernemer maximaal profiteert van wat er zich in de markt bevindt.

Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. Als ondernemer commercieel zijn betekent goed kunnen luisteren, inlevingsvermogen hebben, goed kunnen onderhandelen en klantgericht zijn.


15) Betrouwbaar

betrouwbaar als ondernemerEen van de belangrijke eigenschappen van een ondernemer is betrouwbaar zijn. Dat houdt in dat een ondernemer zijn of haar taken adequaat en zorgvuldig uitvoert. Het betekent ook dat als er geen harde regels zijn vastgelegd, er gehandeld wordt op morele en verantwoorde wijze.

Betrouwbaar zijn voorkomt belangenverstrengeling. Tevens zorgt het ervoor dat de eigen positie en belangen duidelijk zijn. Eerlijk zijn over de uit te voeren opdrachten hoort hier ook bij.


16) Enthousiast zijn

enthousiast als ondernemerAls ondernemer is het belangrijk om enthousiast te zijn over de dingen die je doet. Enthousiasme houdt in dat een ondernemer plezier heeft in de dingen die hij of zij moet doen. Het gaat om verhoogde staat van opwinding. Een ondernemer voelt zich energiek en euforisch.

Enthousiasme zorgt voor een positieve flow in het zakelijke leven. Het maakt dat de dingen vloeiend gaan en de ondernemer volledig opgaat in de uit te voeren taken.


17) Doorzettingsvermogen

niet opgeven ondernemerOndernemen betekent doorgaan op de momenten dat je geen zin meer hebt of het eigenlijk niet meer aan kan. Het is over je eigen grenzen heen gaan en buiten je comfortzone stappen. Daar is doorzettingsvermogen voor nodig.

Doorzettingsvermogen is krachtig vasthouden aan een bepaald streven. Het staat gelijk aan standvastigheid, vasthoudendheid en vastberadenheid. Een ondernemer stopt pas als het doel is bereikt. Hier is wilskracht, stressbestendigheid en besluitvaardigheid voor nodig.


18) Zelfstandigheid

zelfstandigEen van de belangrijke eigenschappen van een ondernemer is zelfstandig handelen. Dit betekent dat een ondernemer concrete acties onderneemt, zonder aansturing van anderen nodig te hebben.

 Een ondernemer kan geen ondernemer zijn als het begeleiding nodig heeft, aangestuurd moet worden voordat hij of zij aan de slag gaat of niet alleen kan werken. Een ondernemer weet wat hem te doen staat, vraagt niet te vaak om hulp en heeft z’n zaakjes goed voor elkaar.


19) Leergierigheid

leergierigAls ondernemer is het belangrijk om leergierig te zijn. Leergierigheid houdt in dat een ondernemer begerig is naar nieuwe kennis en ervaring en gemotiveerd is meer te leren.

Een ondernemer moet up-to-date zijn. Dat betekent dat een ondernemer zichzelf soms in een nieuwe omgeving moet plaatsen, cursussen en workshops moet volgen of een dag mee moet draaien in een andere werkomgeving.


20) Zelfkennis

zelfkennisBeschikken over zelfkennis is een groot goed. Zelfkennis houdt in dat iemand weet wie hij. Het maakt iemand bewust van zijn eigen sterke, maar ook van zijn zwakke punten.

Zelfkennis is voor een ondernemer belangrijk. Dit komt omdat een ondernemer dan weet waar hij of zij de ander goed mee kan helpen.

Daarnaast maakt het ook dat de ondernemer zichzelf kan verbeteren.

Door de zwakke punten aan te pakken, worden deze zwakke punten ondersteund en worden ze minder snel een valkuil voor de ondernemer.

Denk bijvoorbeeld aan het feit dat een ondernemer te ambitieus is. Hij of zij gaat dan vooraf aan akkoord van de opdracht al aan de slag.

Uiteindelijk blijkt opdracht niet door te gaan. Dat is zonde van de tijd, het geld en de energie.


Dit waren 20 eigenschappen van een ondernemer

Weet jij nog een eigenschap van een ondernemer? Laat het me hieronder weten…

Deel dit artikel!
Stefan Smits
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: